Show newer

RT @edbkenneth@twitter.com

Danske startups: "Vi opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge stillingen - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder."

Også danske startups:

🐦🔗: twitter.com/edbkenneth/status/

Okay, jeg ved godt, jeg har været ironisk omkring den nye medieaftale, men WOW jeg glæder mig til det her 🤩

Mediestøtte bør uddeles via Løvens Hule, så vi kan få dagblade, der primært sælger formelle sweatpants.

Det er fint, at statsministeren lancerer en podcast, men jeg vil hellere se hende live-streame et forsøg på at bruge offentlig IT.

RT @edbkenneth@twitter.com

Mig: mor, kan vi godt få Jordan Peterson?

Mor: Vi har Jordan Peterson derhjemme.

Jordan Peterson derhjemme:

🐦🔗: twitter.com/edbkenneth/status/

Bonderøven, men det er bare mig, der ordner ting på computeren.

Fed idé til et radioprogram: Hver morgen interviewer en journalist en anden journalist om nogle artikler, de har læst, som vi andre også har læst.

RT @edbkenneth@twitter.com

"Alene i vildmarken", men det er dansk natur, så en landmand kører dit telt over med en mejetærsker.

🐦🔗: twitter.com/edbkenneth/status/

Danske musikanmeldere er sådan “jeg kender navnet på op til 30 forskellige genrer, og nu skal I høre hvilke denne plade er”.

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!