Jeg synes faktisk, at DRs nye visuelle identitet er vildt fed

Kom med jeres bedste bud på en tinderbio til denne profil:

RT @edbkenneth@twitter.com

Danske startups: "Vi opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge stillingen - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder."

Også danske startups:

🐦🔗: twitter.com/edbkenneth/status/

Okay, jeg ved godt, jeg har været ironisk omkring den nye medieaftale, men WOW jeg glæder mig til det her 🤩

RT @edbkenneth@twitter.com

Mig: mor, kan vi godt få Jordan Peterson?

Mor: Vi har Jordan Peterson derhjemme.

Jordan Peterson derhjemme:

🐦🔗: twitter.com/edbkenneth/status/

Bingo! Deres leder hedder "Kefir" og det ligner, at de vil udnytte en pølsevogn tilhørende en "Stewart S".

Show thread

I en css-fil fra en tredjepartsleverandør fandt jeg noget, der så meget mistænkeligt ud, så jeg valgte at rengøre koden, så jeg kunne læse den.

Show thread

Jackpot. Et af billederne indeholdt en besked. Angrebet indebærer en pølsevogn ved Chirstiansborg. Og så står der "se css". Så der må være et område i CSS-koden, jeg har overset.

Show thread
Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!