@kenneth Det er simpelthen så rigtigt, det dér. Jeg har været i et par firmaer tyve år adskilt, som begge lavede den der top down værdi-styring. Og det var ikke, fordi værdierne ikke på en måde fandtes i virksomhedens måde at arbejde på, men det ender bare med at være flag, der står og blafrer uden at betyde noget. Andet end, måske, lidt ekstra ubehag for medarbejderne, som pludselig bliver usikre på betydningen. 😬

@Ibber Præcis! Jeg har aldrig set det fungere på den måde. Det føles mest bare fremmedgørende som ansat.

@kenneth Fuldkommen fremmedgørende. Jeg har set folk, og følt mig selv, gå fra at have tjek på og føle sig som del af det hele til at stå som hovedløse høns og ikke kunne gøre noget rigtigt. Det er fandme dumt. Og kommer altid af en målsætning om det modsatte. Slow clap…

@Ibber Ja! Og det burde være så åbenlyst, at det er effekten, men alligevel sker det hos så mange virksomheder.

@kenneth Ja, det er virkelig undgåeligt, hvis man så sig omkring i landskabet og ikke troede sig så enestående, som tilfældet åbenbart er; ‘men sådan går det jo ikke *for os*!’
Jo John, det gør det.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!