Ondskab 

Jeg havde en mega pinlig start på dagen. Jeg var taget ned i banken for at begå et godt gammeldags bankrøveri, og så viste det sig, at jeg havde glemt alle mine sække med dollartegn på. Der går nok lang tid før jeg kan røve den bank igen.

Startede dagen med at lave en grønlændervending og brugte så resten af den på ikke at kunne lave grønlændervendinger

ondskab, ordspil 

Når jeg tager afsked med nogen siger jeg altid "farilde" i stedet for "farvel", og hvis jeg mærker noget smerteligt siger jeg, at det "gør godt"

Jeg er ond, husker I nok

Så er jeg endelig hjemme efter en lang dag fyldt med onde gerninger. Utroligt hvor meget slik man kan stjæle fra børn på én dag

Mit mål er at blive Mastodons danske superskurk. Nogen der vil være min håndlanger?

Jeg er glad for at jeg ikke er en abe, for jeg kan ikke rigtig lide bananer, og jeg tror der ville være en vis forventning fra de andre aber lige præcis på det punkt

Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!